خدمات

    آخرین خبر ها    

اسفند 1393
یک خبر خوب

ورژن جدید نرم افزارحسابداری با امکانات بیشتر ارائه شد.

بهمن 1393
یک خبر خوب

ورژن جدید نرم افزاردارائی ثابت ارائه شد

فروردین 1394
مغایرت بانکی شایان سامانه گستر

نرم افزار مغایرت بانکی شایان به لیست نرم افزار شایان اضافه شد.

خرداد 1394
نرم افزار انبار شایان سامانه گستر

.نرم افزار انبار شایان با ورژن جدید ارائه شد..

کاربران شایان سامانه گستر

گروه طراحی داخلی لاله مجتمع امام صادق کارخانه قند یاسوج مالیبل سایپا صنایع آجر سازی فیروز آباد شرکت مواد معدنی