نرم افزار حسابداری چغندر

این سیسم در راستای سفارشی سازی سیستم حسابداری برای یک تولیدی قند و شکر تهیه شده است به عنوان یک زیر سیستم مجزا به حسابداران شرکت این اجازه را می دهد تا کلیه امور مربوط به خرید چغندر از پیمانکاران و قرار داد های منعقده را مدیریت حسابداری نمایند.

 

 

مزایای سیستم چغندر

 

  • اطلاعات اولیه چغندر
  • معرفی پیمانکار /قرارداد
  • تحویل کالا به چغندر کاران
  • معادلات ریالی
  • تحویل چغندر از پیمانکار
  • صدور حواله
  • معرفی اتمام کار پیمان
  • ارتباط حسابداری
  • گزارشات متنوع از بخش های مختلف برنامه