نرم افزار دریافت و پرداخت

نرم افزار دریافت و پرداخت شایان سامانه گستر امکانات مناسبی برای ثبت، کنترل و در نهایت گزارش‌گیری از اطلاعات مربوط به عملیات دریافت و پرداخت فراهم کرده و به این ترتیب اطلاعات لازم برای مدیریت بهینه و کارآمد منابع را در اختیار مدیران قرار می‌دهد. این نرم افزار با استفاده از فرم‌ها و گزارش‌های گوناگون، همه‌ی فرایندهای دریافت و پرداخت، تنخواه گردان‌ها را پوشش می‌دهد.

مزایای نرم افزار شایان

کمک به تصمیم‌گیری مدیران از طریق ارائه‌ی اطلاعات منسجم و دقیق

پیگیری و اطلاع یافتن از اسناد و وجوه دریافتی و پرداختی مشتریان و تأمین‌کنندگان  ارتباط آن‌ها با عملیات سازمان به سادگی امکان‌پذیر است.  گردش وجوه و اسناد در داخل سازمان و کنترل نقدینگی ساده شده و اطلاعات کافی برای تخصیص منابع مالی به فعالیت‌های جاری و آینده وجود دارد.

 

پیگیری سریع اسناد و وجوه دریافتی و پرداختی

می‌توانید عملیات انجام شده بر روی اسناد دریافتی و پرداختی را به سادگی و با جزئیات کامل ردیابی کنید. تمامی مبادلات از دریافت یک سند تا واگذاری، واخواست و حقوقی کردن آن، هر مبادله دیگری قابل ردیابی است. همچنین انتقال‌های درون سازمانی مانند بانک‌ها و صندوق‌ها قابل انجام و گزارش‌گیری است.

 

تسهیل نظارت بر دریافت و پرداخت تنخواه‌گردان‌ها

با ثبت عملیات تنخواه‌گردان‌ها و بررسی مانده حساب تنخواه و هزینه‌های انجام گرفته توسط نرم افزار، کنترل بر دریافت و پرداخت تنخواه‌گردان‌ها  آسان‌تر می‌شود.

 

امکانات نرم افزار شایان

  • انجام تمام مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه و انجام عملیات خاص مانند واگذاری به مامور وصول، حقوقی کردن
  • انجام انتقال‌ها بین منابع درون سازمانی مانند بانک‌ها و صندوق‌ها

 

کنترل نقدینگی

  • ارائه وضعیت نقدینگی و پیش بینی آن برای مقاطع مورد نیاز
  • اعلام موجودی حساب‌های بانکی و صندوق‌ها
  • گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها بر حسب طرف مقابل، نوع دریافت و پرداخت‌، نوع قلم و ...

 

تنخواه‌گردان

  • امکان ثبت صورت خلاصه تنخواه
  •  کنترل موجودی با سقف تنخواه