نرم افزار حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد با هدف ایجاد انعطاف‌پذیری لازم در فرایند پرداخت حقوق، محاسبات پیچیده و متنوع را به سرعت و با دقت زیاد انجام داده و از این حیث تسهیلات کارآمدی را فراهم کرده است.  

با توجه به پیچیدگی‌ها و تنوع موجود در محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، دقت در انجام محاسبات، پرداخت به موقع حقوق کارکنان و پاسخ‌دهی مناسب به سازمان‌های قانونی مرتبط با حقوق و دستمزد دارای اهمیت بسیار زیادی است. این سیستم به صورت انعطاف‌پذیر با ساده‌سازی و دقت‌بخشی به فرایند پرداخت حقوق و دستمزد و به صورت یکپارچه با دیگر سیستم‌های شایان سامانه گستر، تسهیلات کارآمدی را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد.

 

مزایای سیستم شایان

 

انعطاف‌پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات

عوامل حقوق و دستمزد متاثر از قوانین و مقررات و سیاست‌های داخلی سازمان از تنوع و پیچیدگی‌های زیادی در روش محاسبه برخوردارند.انجام تغییرات مربوط به آن‌ها نیز در طول زمان دارای اهمیت زیادی است. سیستم حقوق و دستمزد شایان سامانه گستر با امکان تعریف و فرمول‌نویسی پویا و آسان، تنوع و پیچیدگی‌های موجود از این حیث را به شایستگی پوشش داده است.

پاسخگویی مناسب به سازمان‌ها و ذینفعان داخلی و خارجی

ارائه گزارش‌های قانونی متناسب با استانداردها و فرمت‌های ارائه شده توسط سازمان‌های مربوطه معمولا چالشی مهم در فرایند پرداخت حقوق به حساب می‌آید. تغییرات مربوط به این استانداردها یا ارائه اطلاعات جدید بر اهمیت پوشش‌دهی مناسب به نیازمندی‌های این حوزه می‌افزاید. علاوه بر ضرورت ارائه گزارش‌ها و خروجی‌های قانونی در سیستم حقوق و دستمزد، به منظور امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، لازم است تا گزارش‌های دوره‌ای و مقایسه‌ای متنوعی از اطلاعات و هزینه‌های مربوطه وجود داشته باشد.

امکانات سیستم شایان

مدیریت پیچیدگی‌های نظام‌های پرداخت حقوق و مزایای کارکنان

 • امکان تعریف نامحدود عوامل حقوقی در گروه‌های مختلف مزایا، کسور و تعهدات کارفرما و به تفکیک انواع استخدام
 • امکان فرمول‌نویسی عوامل حقوقی به صورت دلخواه با استفاده از توابع و پارامترهای متنوع و نگهداری تاریخچه تغییرات آن‌ها برای پوشش‌دهی محاسبات معوقه
 • امکان تنظیم ویژگی‌های عوامل حقوقی در محاسبات (به عنوان مثال مالیات‌پذیر، بیمه‌پذیر و غیره)

انجام محاسبات دقیق و سریع

 • در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات
 • انجام محاسبات دقیق بر اساس روش‌های تعریف شده
 • امکان ثبت معوقه‌های حکمی و کارکردی و پوشش‌دهی کامل محاسبات معوقه

پوشش‌دهی تنوع و انواع پرداخت‌های قانونی و انگیزشی

 • محاسبات حقوق ماهانه
 • محاسبات دوره‌ای شامل عیدی و بازخرید مرخصی (شامل پرداخت و محاسبات ذخیره)
 • محاسبات ذخیره سنوات
 • امکان تعریف انواع پرداخت‌ها و محاسبات بین ماه خاص سازمان جدا از محاسبات حقوق و انجام عملیات مستقل مربوط به آن (تعریف عوامل، ورود اطلاعات کارکردی، انجام محاسبه، صدور سند حسابداری و گزارش‌های مرتبط برای پرداخت‌ها و محاسبات بین ماه)

تسهیل ارائه گزارش‌های استاندارد قانونی و تسهیل اعمال تغییرات

 • امکان تهیه گزارش‌ها و فایل(دیسکت) بیمه مطابق با استانداردهای تعریف شده
 • امکان تهیه گزارش‌ها و فایل(دیسکت) دارایی مطابق با استانداردهای تعریف شده